BRYLLUPSFEBER

Vi har hatt bryllup

I dag, på selveste Valentines day har 2. klasse ved Fåvang skole arrangert bryllup for klassegrisen Bjarne og hans engelske sauekjæreste Annemone. Bjarne banket på døra når elevene gikk i 1. klasse og har siden den gang bidratt til mye positivt engasjement. Han er med i skolehverdagen og lærer sammen med klassen og i helgene reiser han rundt på besøk til elevene. I juleferien var han på klassebamseleir hvor han møtte sin utkårede Annemone. Siden Annemone er engelsktalende har elevene blitt nødt til å kommunisere med henne på engelsk. Frieriet ble gjort pr. post og det var stormende jubel i klasserommet da Annemone besvarte brevet med et «yes». De siste ukene har elevene forberedt det storslagne bryllupet. Elevene har søkt skriftlig på jobber, skrevet taler, sanger, innbydelser til både foreldre og kosedyr, program, menyer (på norsk og engelsk), tatt mål av brudeparet før de dro til skredder, beregnet i forbindelse med handling, matlaging, dekorasjoner og gaver. Bryllupet har gitt oss anledning til å snakke om tema som omhandler folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. Andreklassingene har jobbet med alle de grunnleggende ferdighetene i Fagfornyelsen – og det uten at det har blitt oppfattet som «skolearbeid» av elevene. Det ble en stemningsfull vielse med rørende inngang, allsang og polonese og at vielsen ble foretatt av vigselsperson Kristin Teigen gjorde seremonien komplett. Deretter fulgte en treretters middag laget av andreklassingene. Fadderne i 6. klasse gjorde en god innsats som servitører. Klassens toastmastere ledet middagen elegant og deretter var det tid for brudevals, fest og moro.

Takk til foreldre som har vært positive til prosjektet og støttet oss underveis. På selveste bryllupsdagen stilte de velvillige opp og flere hadde med kaker i mange etasjer.  

Vi på Fåvang skole ønsker alle en riktig god jul.  

 I dag har elever ved Fåvang skole arrangert Internasjonal dag for hele skolen. Vi har sunget både bursdagssang og nasjonalsang på polsk og latvisk, vi har snakket og skrevet på de to språkene, lært om landene og ikke minst smakt på helt nydelig mat. Tusen takk til foreldre som bidro og til elevene som har lært oss så mye i dag.

Med bilder fra ivrige elever som yter en innsats for å gjøre skolegården vår til et bra sted, ønsker vi på Fåvang riktig god høstferie.

 

 

Lokalt samarbeid i praksis

I vår og sommer har det blitt gjort noen endringer på uteområdet ved skolen. Vi har fått flere nye gjerder, en ny grusvei, mye masseforflytning og en delvis ny ball- og klatrevegg. Arbeidet pågår fortsatt og her er en plan for det gjenstående arbeidet som skal utføres av plan og teknisk avdeling i kommunen i høst. En del av dette arbeidet vil bli gjort i høstferien, da det krever bruk av maskiner.

En annerledes skoledag

 

5. trinn ved Fåvang skole har besøkt valglokalet på Tromsvang i dag. Et konkret eksempel på demokratiet i praksis.

 

 

7.klasse er på leirskole

Noen små glimt fra en fin tur i Kvitfjellområdet

 

Kommunevåpen - Ringebu

Fåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
Alle elever møter på skoleplassen kl 08.30 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter i Storsalen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass, Lokallinjer og skoleruter, Gudbrandsdalen.

Oversikt over rutetabeller som er aktuelle for elever i grunnskolen i Ringebu:
Rute 250 Hovde-Ringebu-Vinstra-Hovde
Rute 251 Ringebu-Brekkom-Vinstra-Hovde
Rute 252 Losna-Rotås-Liagardene
Rute 253 Ringebu-Fåvang-Brekkom-Ringebu
Rute 254 Ringebu-Krekkevika-Tretten
Rute 142 Bismo-Otta-Lillehammer

Det er viktig å finne igjen skysskortene fra i fjor. De vil bli oppdatert når de settes i kortautomaten på bussen ved skolestart.

2. klassingene vil få utdelt skysskort på skolen ettersom de i fjor hadde refleks brikke som skysskort. Nye skysselever vil også få utdelt skysskort.
Årets førsteklassinger skal ha fått tilsendt refleksbrikke fra Oppland fylkeskommune.

Det er bare elever som har skyss med buss som har skysskort.

Elever som bor på strekninger der det ikke går ordinære busser etter rutetabellene blir kjørt med drosjer fra Ringebu Taxi eller minibuss fra Haverstad Turbiler. De må ta kontakt med Ringebu Taxi telefonnummer  61 28 07 10 eller Haverstad Turbiler telefonnummer 976 60 000 når det nærmer seg skolestart for å få vite hvordan drosja/minibussen kjører og når omtrent drosja/minibussen er på den holdeplassen eleven skal hentes. Dette planlegges i disse dager og mot slutten av uke 33 vil dette være klart. Haverstad Turbiler kjører rutene fra holdeplassene Rudderud, Amrud, Gudbrandsdalsvegen 471-555, Rankleiv, Ånshus, Krysset på morgenen og ellers forskjellige ruter hjem fra skolen.
Ringebu Taxi og Haverstad Turbiler får lister fra Oppland fylkeskommune over hvilke elever som skal være med på turene.

Det presiseres at elever med drosjeskyss skal gå til holdeplass på lik linje med elever med buss-skyss. På strekninger med få elever erstatter drosja buss. Unntak er elever med rett til spesialskyss.
                                                                                                                                                                                  
Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyssen på Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk. Dette anbefaler vi at dere tar en titt på.

Alle skolene har oversikt over skoleskyssen. Spørsmål om skoleskyss kan stilles til Gry Aanna (tlf 45 37 67 48 / Gry.Aanna@ringebu.kommune.no)

Skolerute 2019/2020