Viktig melding

Internasjonale uker

På Fåvang gjennomfører vi internasjonale uker på tvers av alle trinn. Viktige stikkord i arbeidet er toleranse, menneskeverd, respekt, kultur, historie og demokrati.

. Oppstarten hadde vi en tidlig mandag morgen der vi heiste FN-flagget og sang VI-sangen. Ellers har vi hatt besøk fra læringssenteret, og vi har hatt aktivitetsdag der våre interne ressurser fra ulike deler av verden har fått vise fram noe av sin bakgrunn, kultur og språk.