Viktig melding

Lokal munnbind-forskrift

Vi ber besøkende ved skolen om å bruke munnbind ved ankomst/avreise, da de må gå gjennom ganger og fellesarealer der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand til elever og voksne. Dette tiltaket har samme varighet som kommunens lokale munnbind-forskrift.

Elever og medarbeidere er unntatt fra denne bestemmelsen.