Viktig melding

Min skole foresatt APP

Skolene i Ringebu tar til høsten i bruk Visma Min skole foresatt app til kommunikasjon hjem- skole. Fra 1.7.21 kan du laste ned appen og gjøre deg kjent med den. Man må logge inn via ID-porten, og får tilgang til alle barna man har i Ringebu-skolen på ett sted (barnehagen har egen app), med mulighet for å kommunisere med de lærerne eleven har i klassen.

Brukermanual