Viktig melding

Mulig busstreik

Fra søndag 11. april kan det bli busstreik dersom meklingen i lønnsoppgjøret ikke kommer i havn. Dersom det blir streik vil dette kunne ramme skoleskyssen i Ringebu.  
 

Ringebu kommune er ikke part i en eventuell streik, og alternativ transport vil ikke kunne tilbys. Det vil heller ikke kunne gis hjemmeundervisning for elever som ikke kommer seg til skolen 

Ved en eventuell streik oppfordres foreldre til å bistå med skyss, så langt det lar seg gjøre. 


Følg med på innlandstrafikk.no for mer informasjon om den mulige busstreiken.