Viktig melding!

Nasjonale prøver

Årets nasjonale prøver for 5.trinn gjennomføres i løpet av perioden 6.september - 1.oktober. 

På Fåvang gjennomføres prøvene i regning i uke 36, engelsk i uke 37 og lesing i uke 38.

I etterkant skal resultatene brukes for å følge opp elevene og bidra til god underveisvurdering og tilpasset opplæring. Kommuner og skoler bruker resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa.

For mer info, se: Nasjonale prøver (udir.no)