Viktig melding

Ny rektor ved Fåvang skole

Dan-Håkon Fonstad er tilsatt som rektor ved Fåvang skole. Han starter i stillingen 01.08.2019, og tar over etter Kjell Tangerud som går over i pensjonistenes rekker.

Dan-Håkon har vært inspektør ved Ringebu ungdomsskole fra høsten 2015, og arbeidet før det som lærer på ungdomstrinnet i Ringebu og barnetrinnet i Gausdal og Øyer.

I tillegg til å ha lederfaring fra skolen, har Dan-Håkon solid bakgrunn med allmennlærerutdanning og tilleggsutdanning i både ledelse og matematikk.

Vi ønsker Dan-Håkon velkommen som rektor ved Fåvang skole!