Viktig melding

Nytt skoleår starter mandag 15.august.

 

 

Velkommen til nytt skoleår!
 

 

Fåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
2.-7. klasse møter kl 8.30
1.klasse møter kl 09.00 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter i Storsalen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass, Rutetabeller Innlandstrafikk. 

Rutetabeller som er aktuelle for elever i grunnskolen i Ringebu er:
Rute 250 Hovde-Ringebu-Vinstra/Vinstra-Ringebu-Hovde
Rute 251 Ringebu-Brekkom/Ringebu-Brekkom
Rute 252 Losna-Fåvang-Ringebu/Ringebu-Fåvang-Losna
Rute 253 Ringebu-Fåvang-Brekkom/Fåvang-Ringebu
Rute 254 Vinstra-Ringebu-Tretten/Krekkevika-Ringebu-Vinstra
Rute 142 Bismo-Otta-Lillehammer/Lillehammer-Otta-Bismo ( den som har gyldighet for perioden 15.08.2022-18.6.2023)

Det er viktig å finne igjen skysskortene fra i fjor. De vil bli oppdatert når de settes i kortautomaten på bussen ved skolestart.

Nye skysselever vil få utdelt skysskort på skolen, det gjelder også årets førsteklassinger. Det er bare elever som har skyss med buss som har skysskort. Elever som har fått planlagt sin skyss med drosje både til og fra skolen, får ikke skysskort.

Elever som bor på strekninger der det ikke går ordinære busser etter rutetabellene blir kjørt med drosjer fra Ringebu Taxi eller minibuss fra Haverstad Turbiler. De må ta kontakt med Ringebu Taxi telefonnummer  61 28 07 10 eller Haverstad Turbiler telefonnummer 976 60 000 når det nærmer seg skolestart for å få vite hvordan drosja/minibussen kjører og når omtrent drosja/minibussen er på den holdeplassen eleven skal hentes. Dette planlegges i disse dager og mot slutten av uke 32 vil dette være klart. Haverstad Turbiler kjører rutene fra holdeplassene Rudrud, Gudbrandsdalsvegen 471-555, Fåvangvegen til Fåvang skole, Rankleiv og Krysset til Ringebu skole/Venabygd skole, deretter Flatmokrysset til Venabygd og Ljoshaugen til Venabygd. De andre drosjeturene kjøres av Ringebu taxi på morgenen. Hjem fra skolen er det litt mer variasjon på hvem som kjører til/fra de forskjellige holdeplassene. Skolene vil få lister der det står hvilken transportør eleven skal være med hjem de forskjellige dagene, slik at skolen har full oversikt over det skysstilbudet hver enkelt elev har.

Det presiseres at elever med drosjeskyss skal gå til/fra holdeplass på lik linje med elever med buss-skyss. På strekninger med få elever erstatter drosja buss. Unntak er elever med rett til spesialskyss, de kan i noen tilfeller hentes hjemme.
Er det uklart hvor din holdeplass for påstigning av drosje er, avklar med den transportør som skal kjøre der 😊
Er det dager drosjeelever ikke skal benytte skysstilbudet (eleven er syk, bedt seg fri m.m.), er foresatte ansvarlige for å varsle drosjene slik at sjåførene får oversikt over hvilke elever som skal være med til enhver tid.

Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyssen på Innlandstrafikk. Dette anbefaler vi at dere tar en titt på.

Spørsmål om skoleskyss kan  også stilles til Gry Aanna (tlf 45 37 67 48 / Gry.Aanna@ringebu.kommune.no)

Elever har ikke rett på skyss til eller fra leksehjelp og SFO.