Viktig melding

Nytt skoleår starter mandag 21. august.

 

 

 

Velkommen til nytt skoleår!
 

 

Fåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
2.-7. klasse møter kl 8.30
1.klasse møter kl 09.00 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter i Storsalen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass, Rutetabeller Innlandstrafikk. 

For å kunne ha rett til ordinær skoleskyss må avstand hjem - skole være minst 2 km for 1. klassinger og 4 km for 2.-10. klassinger.

Ringebu kommune melder inn elever med rett til skyss og Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for organisering av skyssen.

På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass. Rutetabellene som er aktuelle for elvene i grunnskolen i Ringebu er:

Rute 250

Hovde- Ringebu- Vinstra / Vinstra – Ringebu - Hovde

Rute 251

Ringebu - Brekkom

Rute 252

Losna – Fåvang – Ringebu / Ringebu – Fåvang - Losna

Rute 253

Ringebu – Fåvang - Brekkom

Rute 254

Vinstra – Ringebu – Tretten/ Krekkevika – Ringebu - Vinstra

Rute 142

Bismo – Otta – Lillehammer / Lillehammer – Otta - Bismo

 

Det er viktig å finne igjen skysskortet fra skoleåret som nettopp er avsluttet. Det gjelder også elever som har byttet skole. Skysskortet vil bli oppdatert for 2023-2024 når de settes i kortautomaten på bussen ved skolestart.

Førsteklassinger og andre nye skysselever vil få utlevert skysskort på skolen. Tapt skysskort meldes det i fra om til skolen.

Det er bare elever som har skyss med buss som har skysskort. Elever som har skyss med drosje til og fra skolen har ikke skysskort ettersom det ikke er kortautomat i drosjene.

Skysselever som bor på strekninger der det ikke kjøres ordinære bussruter, blir kjørt med drosje av Ringebu Taxi eller minibuss av Haverstad Turbiler. De må ta kontakt med Ringebu Taxi tlf. 61 28 07 10 eller Haverstad Turbiler 61 29 61 47 for å få kjennskap til hvordan de har lagt opp ruta si og når det er forventet at de vil være på holdeplass/avtalt sted. Dette er ofte ikke helt klart før de siste dagene rett før skolestart (slutten av uke 33) ettersom det kan komme til nye skysselever som gjør at det kan forekomme endringer planen.

Til skolene på morgenen kjøres drosjeturene slik:

 Haverstad turbiler kjører elever fra følgende holdeplasser: Ånshus-Vestsidevegen 2312  - og andre stoppesteder på Vestsidevegen, Øvre Rankleiv,  Rankleivkrysset – elevene kjøres til Ringebu ungdomsskole – Ringebu skole og Venabygd Montessoriskole. Haverstad turbiler kjører over Kjønås og henter elever som skal til Venabygd Montessoriskole.

Fra de andre holdeplassene der det skal hentes elever med drosje er det Ringebu Taxi som kjører.

 Skyss hjem fra skolene er det variasjon på hvem som kjører til de forskjellige holdeplassene i forhold til klokkeslettene. Skolene vil få lister som viser hvilken transportør som skal kjøre elevene hjem den enkelte dag slik at de har fullstendig oversikt over elevenes skysstilbud.

Det presiseres at elever som har skyss med drosje kan på lik linje med busselever bli pålagt å gå til holdeplass/påstigningsplass. Avstand hjem – holdeplass kan være 1 km for 1. klassinger og 2 km for 2.-10. klassinger. UNNTAK kan være elever med spesialskyss.

Er det dager drosjeelever ikke skal benytte seg av skysstilbudet (er syk, skal på sfo eller ut på noe m.m) er foresatte ansvarlig for å varsle transportør slik at sjåførene til enhver tid har oversikt over elevene som skal være med.

Er det uklart hvor din holdeplass for påstiging/avstiging er, avklar med transportør. Innlandet fylkeskommune kan også bestemme hvor dette skal være.

Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyss på Innlandstrafikk som det anbefales å gjøre seg kjent med.

Spørsmål om skoleskyss kan også rettes til Gry Aanna tlf. 45 37 67 48 eller

e-post gry.aanna@ringebu.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at elever ikke har rett til skyss etter sfo eller leksehjelp.
Skyssen er planlagt utfra start og slutt-tid for skoledagen.