Oppdatering om uteområdet ved Fåvang skole

I vår og sommer har det blitt gjort noen endringer på uteområdet ved skolen. Vi har fått flere nye gjerder, en ny grusvei, mye masseforflytning og en delvis ny ball- og klatrevegg. Arbeidet pågår fortsatt og her er en plan for det gjenstående arbeidet som skal utføres av plan og teknisk avdeling i kommunen i høst. En del av dette arbeidet vil bli gjort i høstferien, da det krever bruk av maskiner.

Klikk for stort bilde

Gjenstående arbeid som vil bli utført i høst:

  • Rydde vekk anleggsgjerder, rørdeler og annet.
  • Henge opp igjen nettet rundt fotballbana.
  • Sette opp igjen den siste sklia i skråningen ovenfor fotballbana.
  • Sette opp lysmast ved gymsal.
  • Ferdigstille/forsterke ball- og klatrevegg ved å legge til en vinkel.
  • Tilsåing i skråninger og skjæringer
  • Kjøre på matjord og så de flatere partiene på begge sider av den nye grusvegen.

 

Elevrådet setter opp en dugnadsplan over steinplukking og ev. annen forskjønning av området i morgen, onsdag 18. september, slik at vi også kan bidra til å skape vår egen trivsel.