Råd og utvalg ved Fåvang skole

 

FAU

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som skal sikre reell medvirkning for foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Alle klassene har to foreldrerepresentanter i FAU.

Representanter FAU 2021 - 2022 (PDF, 381 kB)

FAU-møte 21.01.2022 (PDF, 426 kB)

FAU-møte 17.01.2022 (Teams) (PDF, 170 kB)

FAU-møte 08.november 2021 (PDF, 402 kB)

FAU-møte 20.september 2021 (PDF, 191 kB)

FAU-møte 19.april 2021 (Teams) (PDF, 139 kB)

FAU-møte 31.mai 2021 (PDF, 74 kB) (Teams)

SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan. SU består av to representanter fra undervisningspersonalet, en representant for andre ansatte, to representanter fra Foreldrerådet, to representanter fra elevene, to representanter fra kommunen. Den ene av disse to er rektor. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

SMU

Skolemiljøutvalget (SMU) skal på samme måte som SU bestå av representanter fra elevene, foreldrerådet, skolens ansatte og kommunen. Sammensetningen i SMU skal være slik at foreldrene og elevene er i flertall. SMU er rådgivende i forhold til arbeidet for å fremme i godt skolemiljø. J.fr. §§ 9a og 13-10 i Opplæringsloven.

Elevråd

På Fåvang skole består elevrådet av to representanter fra 3.-7.klasse. I elevrådet drøftes saker som angår elevenes læringsmiljø, faglig og sosialt. Saker fra klassene er fast punkt på alle møter. Elevene velger sjøl leder, nestleder og sekretær. Unni Aspeslåen er lærernes representant og deltar på alle møtene. På vanlig måte skrives innkallinger og referater. Elevrådet har egen bankkonto med midler som skal brukes til felles aktiviteter eller innkjøp direkte retta mot elevene.

Referat februar 2022 (PDF, 221 kB)

Referat desember 2021 (PDF, 198 kB)

Referat oktober 2021 (PDF, 213 kB)

Referat september 2021 (PDF, 245 kB)