Viktig melding

Råd og utvalg ved Fåvang skole

 

FAU

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som skal sikre reell medvirkning for foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Alle klassene har to foreldrerepresentanter i FAU.

FAU 2022 - 2023 (PDF, 182 kB)

FAU-møte 06.06.2023 (PDF, 875 kB)

FAU-møte 25.04.2023 (PDF, 177 kB)

FAU-møte 01.02.2023 (PDF, 292 kB)

FAU-møte 25.10.2022 (PDF, 153 kB)

FAU-møte 27.09.2022 (PDF, 667 kB)

SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan. SU består av to representanter fra undervisningspersonalet, en representant for andre ansatte, to representanter fra Foreldrerådet, to representanter fra elevene, to representanter fra kommunen. Den ene av disse to er rektor. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

SMU

Skolemiljøutvalget (SMU) skal på samme måte som SU bestå av representanter fra elevene, foreldrerådet, skolens ansatte og kommunen. Sammensetningen i SMU skal være slik at foreldrene og elevene er i flertall. SMU er rådgivende i forhold til arbeidet for å fremme i godt skolemiljø. J.fr. §§ 9a og 13-10 i Opplæringsloven.

Elevråd

På Fåvang skole består elevrådet av to representanter fra 3.-7.klasse. I elevrådet drøftes saker som angår elevenes læringsmiljø, faglig og sosialt. Saker fra klassene er fast punkt på alle møter. Elevene velger sjøl leder, nestleder og sekretær. Unni Aspeslåen er lærernes representant og deltar på alle møtene. På vanlig måte skrives innkallinger og referater. Elevrådet har egen bankkonto med midler som skal brukes til felles aktiviteter eller innkjøp direkte retta mot elevene.

Referat 9.mars 2023 (PDF, 301 kB)

Referat 25.januar 2023 (PDF, 229 kB)

Referat 2.november 2022 (PDF, 207 kB)

Referat 5.oktober 2022 (PDF, 237 kB)

Referat 21.september 2022 (PDF, 217 kB)