Velkommen til første skoledag mandag 19.august!

Kommunevåpen - Ringebu - Klikk for stort bildeKommunevåpen - RingebuFåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
Alle elever møter på skoleplassen kl 08.30 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter i Storsalen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass, Lokallinjer og skoleruter, Gudbrandsdalen.

Oversikt over rutetabeller som er aktuelle for elever i grunnskolen i Ringebu:
Rute 250 Hovde-Ringebu-Vinstra-Hovde
Rute 251 Ringebu-Brekkom-Vinstra-Hovde
Rute 252 Losna-Rotås-Liagardene
Rute 253 Ringebu-Fåvang-Brekkom-Ringebu
Rute 254 Ringebu-Krekkevika-Tretten
Rute 142 Bismo-Otta-Lillehammer

Det er viktig å finne igjen skysskortene fra i fjor. De vil bli oppdatert når de settes i kortautomaten på bussen ved skolestart.

2. klassingene vil få utdelt skysskort på skolen ettersom de i fjor hadde refleks brikke som skysskort. Nye skysselever vil også få utdelt skysskort.
Årets førsteklassinger skal ha fått tilsendt refleksbrikke fra Oppland fylkeskommune.

Det er bare elever som har skyss med buss som har skysskort.

Elever som bor på strekninger der det ikke går ordinære busser etter rutetabellene blir kjørt med drosjer fra Ringebu Taxi eller minibuss fra Haverstad Turbiler. De må ta kontakt med Ringebu Taxi telefonnummer  61 28 07 10 eller Haverstad Turbiler telefonnummer 976 60 000 når det nærmer seg skolestart for å få vite hvordan drosja/minibussen kjører og når omtrent drosja/minibussen er på den holdeplassen eleven skal hentes. Dette planlegges i disse dager og mot slutten av uke 33 vil dette være klart. Haverstad Turbiler kjører rutene fra holdeplassene Rudderud, Amrud, Gudbrandsdalsvegen 471-555, Rankleiv, Ånshus, Krysset på morgenen og ellers forskjellige ruter hjem fra skolen.
Ringebu Taxi og Haverstad Turbiler får lister fra Oppland fylkeskommune over hvilke elever som skal være med på turene.

Det presiseres at elever med drosjeskyss skal gå til holdeplass på lik linje med elever med buss-skyss. På strekninger med få elever erstatter drosja buss. Unntak er elever med rett til spesialskyss.
                                                                                                                                                                                  
Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyssen på Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk. Dette anbefaler vi at dere tar en titt på.

Alle skolene har oversikt over skoleskyssen. Spørsmål om skoleskyss kan stilles til Gry Aanna (tlf 45 37 67 48 / Gry.Aanna@ringebu.kommune.no)

Skolerute 2019/2020