Som følge av Koronasituasjonen må foreldremøtet med Stine Sofie Stiftelsen 14.april avlyses

Møtet blir satt opp igjen til høsten.
 

Etter vinterferien gjennomføres UngData-undersøkelsen ved Ringebu ungdomsskole. 

 

Vi skal snart gjennomføre elevundersøkelsen på ungdomsskolen. Her finner du aktuell informasjon. 

Fredag 6. september arrangerte elevrådet skolevalg på Ringebu ungdomsskole. Målet med avstemmingen var at elevene skulle få oppleve hvordan et «ekte» kommunevalg gjennomføres. Det ble rigget til stemmeavlukker med originale valglister og elevene måtte registrere seg i manntall før de fikk legge sin stemplede stemmeseddel i valgurna.

Kommunevåpen - Ringebu

Fåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
Alle elever møter på skoleplassen kl 08.30 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter i Storsalen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass, Lokallinjer og skoleruter, Gudbrandsdalen.

Oversikt over rutetabeller som er aktuelle for elever i grunnskolen i Ringebu:
Rute 250 Hovde-Ringebu-Vinstra-Hovde
Rute 251 Ringebu-Brekkom-Vinstra-Hovde
Rute 252 Losna-Rotås-Liagardene
Rute 253 Ringebu-Fåvang-Brekkom-Ringebu
Rute 254 Ringebu-Krekkevika-Tretten
Rute 142 Bismo-Otta-Lillehammer

Det er viktig å finne igjen skysskortene fra i fjor. De vil bli oppdatert når de settes i kortautomaten på bussen ved skolestart.

2. klassingene vil få utdelt skysskort på skolen ettersom de i fjor hadde refleks brikke som skysskort. Nye skysselever vil også få utdelt skysskort.
Årets førsteklassinger skal ha fått tilsendt refleksbrikke fra Oppland fylkeskommune.

Det er bare elever som har skyss med buss som har skysskort.

Elever som bor på strekninger der det ikke går ordinære busser etter rutetabellene blir kjørt med drosjer fra Ringebu Taxi eller minibuss fra Haverstad Turbiler. De må ta kontakt med Ringebu Taxi telefonnummer  61 28 07 10 eller Haverstad Turbiler telefonnummer 976 60 000 når det nærmer seg skolestart for å få vite hvordan drosja/minibussen kjører og når omtrent drosja/minibussen er på den holdeplassen eleven skal hentes. Dette planlegges i disse dager og mot slutten av uke 33 vil dette være klart. Haverstad Turbiler kjører rutene fra holdeplassene Rudderud, Amrud, Gudbrandsdalsvegen 471-555, Rankleiv, Ånshus, Krysset på morgenen og ellers forskjellige ruter hjem fra skolen.
Ringebu Taxi og Haverstad Turbiler får lister fra Oppland fylkeskommune over hvilke elever som skal være med på turene.

Det presiseres at elever med drosjeskyss skal gå til holdeplass på lik linje med elever med buss-skyss. På strekninger med få elever erstatter drosja buss. Unntak er elever med rett til spesialskyss.
                                                                                                                                                                                  
Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyssen på Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk. Dette anbefaler vi at dere tar en titt på.

Alle skolene har oversikt over skoleskyssen. Spørsmål om skoleskyss kan stilles til Gry Aanna (tlf 45 37 67 48 / Gry.Aanna@ringebu.kommune.no)

Skolerute 2019/2020


 

 

 

Disse ungdommene fra 9. trinn ble i januar utdannet som Unge MOTivatører. De skal fremme MOT sine verdier og gjennomføre tre besøk på 7. trinn i løpet av våren. Disse besøkene skal gjøre 7. klassingene tryggere på overgangen til ungdomsskolen. Det arbeides med MOT sine tre verdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei!

 

Oppland fylkeskommune har sendt ut følgende informasjon torsdag 04.04. kl 16.10:

Skoleskyssen vil gå som normalt fra i morgen tidlig, men det må regnes med litt forsinkelser i starten.

F
ølg med på oppdatering på Opplandstrafikk sin nettside: https://www.opplandstrafikk.no/

 

 

Vi ønsker alle foreldre/foresatte velkommen til foredrag i storsalen den 8. april! Stein Bratseth fra MOT har dette fokuset i foredraget: Styrke barn og unges bevissthet og mot. 

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Ringebu kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Ringebu, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Martin Myhr besøkte fredag ettermiddag Ringebu ungdomsskole for å kurse 8. trinn i folkedans. Med seg hadde han felespiller Rasmus Kjorstad fra Sør-Fron.