Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Ringebu 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Ringebu kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Ringebu, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Se hele informasjonsskrivet her (PDF, 165 kB)