Knepen seier i skolevalget 2019

Fredag 6. september arrangerte elevrådet skolevalg på Ringebu ungdomsskole. Målet med avstemmingen var at elevene skulle få oppleve hvordan et «ekte» kommunevalg gjennomføres. Det ble rigget til stemmeavlukker med originale valglister og elevene måtte registrere seg i manntall før de fikk legge sin stemplede stemmeseddel i valgurna.

To dager før resten av Norge skal til stemmeurnene for kommune- og fylkestingsvalg, «tjuvstarta» elevene ved Ringebu ungdomsskole med sitt eget skolevalg. Selv om skolevalget ikke vil gi utslag på selve kommunevalget, er det veldig interresant å se hvordan utfallet ble. Kanskje gir også dette en pekepinn på hva resten av befolkningen i Ringebu har i vente(?)

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevene på alle trinn har fra skolestart snakket og jobbet med temaene demokrati, styresett og valgordningen som vi har i Norge. Dette er tverrfaglige temaer som faller inn under læreplanens overordna del og omhandler demokrati og medborgerskap som skal gi elevene kunnskap om blant annet demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

 Alle elevene virket til å vite hva som skulle gjøres ved et valg og de hadde nok også tenkt gjennom hvilke parti og personer som fortjente akkurat deres stemme!

 

Etter at valget var gjennomført var det klart for den nervepirrende opptellingen. Av i alt 137 elever var det 124 som avga sin stemme denne dagen. Selve opptellingen av stemmer ble håndtert av rektor og inspektør, slik at alt (forhåpentligvis) skulle gå riktig for seg! Det ble fort klart at det ville bli et veldig tett løp mellom to partier, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Etter at stemmene møysommelig var telt opp for andre gang, ble det klart at Senterpartiet hadde trukket det lengste strået – 49 stemmer gikk til Senterpartiet mot Arbeiderpartiets 46. «Close race», som vi sier i dalen, der altså. På en klar tredje plass kom Miljøpartiet de grønne med 20 stemmer. Fellesliste Høyre – Venstre fikk 6 stemmer mens Tverrpolitisk liste kunne telle 3 stemmer etter opptellinga.

Elevrådet hadde gjort en god jobb med alle forberedelser og selve gjennomføringen av valget som blant annet innebar veiledning av de stemmeberettigede,  manntallsregistrering, oppsyn ved stemmeavlukkene og oppsyn med stemmeurna «gikk på skinner».

Skolevalget 2019 ble en fin og lærerik dag!

Klikk for stort bilde