Planer og dokumenter

 

Aktivitetsplan

Denne oppdateres ofte, så det anbefales å sjekke jevnlig her.

 

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Plan for et trygt og godt skolemiljø (PDF, 2 MB)

 

Partnerskap mot mobbing

Partnerskapsavtale

Handlingsplan 2019 - 2021

 

Til digitalisering

Utfyllende reglement om bruk av digitale enheter (PDF, 153 kB)

Låneavtale for iPad (PDF, 199 kB)

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR IPAD (PDF, 311 kB)

 

Skoleskyss

Ordensregler for skoleskyss (PDF, 77 kB)