Viktig melding

Råd og utvalg ved Ringebu ungdomsskole


Her finner du info om FAU og elevråd.

Elevrådet 2022-2023

Klasse

Representanter og varamedlemmer

8A

Representant: Thomas Søreng

Vara: Sunniva Helen Pallsveen Kvitrud

8B

Representant: Martine Meiningen Randsted

Vara: Sander Søreng

9A

Representant: Ralf Haralds Senbergs

Vara: Storm Oliver Voldsrud-Davitt

9B

Representant: Helene Ekre Martinsen

Vara: Ingvild Randsted Aanstad

10A

Representant: Oliver Syr Nielsen Solbakken

Vara: Ola Brandstadmoen

10B

Representant: Helene Hovde

Vara: Simen Aarnes

Leder: Ralf Haralds Senbergs (9A)

Nestleder: Thomas Søreng (8A)

Referent: Helene Hovde (10B)

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)


Ringebu ungdomsskole 2022/2023

Foreldrekontakter
Sitter i FAU (brukerråd)

Representant/klassekontakt

Vara

 

8A – Camilla Joten-Thulien

8B – Hege Trosvik

9A – Elisabeth Aanstad

9B – Ingrid Ekre

10A – Lena Brandstadmoen

10B – Eris Horten Steig

 

Kristina Sletten Hansen

Marit Høye

Hege Kristin Voldsrud

Therese Bergmo Solbakken

Heidi Pettersen

Roger Melgårdshagen


Samarbeidsutvalget 2022/23

Medlem

Vara

Representerer

 

 

 

 

 

Martine Meiningen Randsted

 

Elevene

Helene Ekre Martinsen

Elevene

Aud Nerli Morken

 

Andre tilsatte

 

 

Pedagogisk personale

Gro Treider

Pedagogisk personale

Ola Morset (Sekretær)

 

Ringebu kommune

Edel Haugen Bakken

 

Ringebu kommune

 

Skolemiljøutvalget 2022/23

Medlem

Vara

Representerer

 

 

 

 

 

Helene Ekre Martinsen

 

Elevene

Martine Meiningen Randsted

Elevene

Aud Nerli Morken

 

Andre tilsatte

 

 

Pedagogisk personale

Gro Treider

Pedagogisk personale

Ola Morset (Sekretær)

 

Ringebu kommune

Edel Haugen Bakken

 

Ringebu kommune