Viktig melding

Våre samarbeidspartnere

Ringebu ungdomsskole benytter MOTs programmer for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Ungdomsskolen har vært med i programmet siden 2006.

Lær mer om MOT her: "Dette er MOT"

Les mer om MOT her: www.mot.no

 

 Vi ble Miljøfyrtårn våren 2014. Miljø har en stor plass i vår daglige drift og undervisning. Dette gjelder energi, avfall, miljøvennlige innkjøp, fysisk- og psykisk arbeidsmiljø.

 

 Nullmobbing.no er en informasjonsside om mobbing for barn, ungdom og voksne

 

 

 Partnerskap mot mobbing

KS er med i Partnerskap mot mobbing fordi barn og unge skal ha gode og trygge barnehager, skoler og fritidsmiljøer, og fordi KS er medlemsorganisasjonen til alle kommuner og fylkeskommuner som er de som har ansvar for barnehage- og skolemiljøet.

 

 Foreldreutvalget for grunnopplæringen er en samleside om blant annet hjem-skole-samarbeid.