Områderegulering Våla vest - stadfestet planprogram

Klikk for stort bilde

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte den 20.02.2019 sak 017/19 med følgende vedtak:

UPT-017/19 Vedtak: Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger § 16 første ledd planprogram for utarbeidelse av områderegulering Våla vest, slik det fremgår av vedlagt forslag.