Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H5 og H6 er vedtatt

Klikk for stort bilde

 

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 102/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kvitfjelltoppen H5 og H6, planID 201801, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn.

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.


Øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på Ringebu kommunes hjemmesider under fanen "Politikk==>"Søk etter saker". Tast inn 18/12 i søkefeltet for saksnummer. Se deretter nederst i saken.