Reguleringsplan for Ringebu omsorgsboliger og eldresenter er vedtatt

Klikk for stort bilde

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 103/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu omsorgsboliger og eldresenter, planID 0520201709, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. 

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

3.   Planforslaget erstatter bebyggelsesplanene for omsorgsboliger ved Ringebu eldresenter av henholdsvis 1995 og 1999, og disse planene blir ved dette vedtak opphevet.

 

Øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på Ringebu kommunes hjemmesider under fanen "Politikk==>"Søk etter saker". Tast inn 17/2447 i søkefeltet for saksnummer. Se deretter nederst i saken.