Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten består av ledende vaktmester (for tiden vakant) og har med seg 4 øvrige vaktmestere.

Vaktmesterkorpset har felles mønstringssted i Raudhallen i Tollmoen og betjener alle kommunens bygg, med unntak av tekniske bygg som renseanlegg og diverse pumpestasjoner. Bygningsmassen som driftes utgjør ca 43.000 kvm. De har også ansvar for kommunens grøntanlegg.

Kontaktperson

Kjell Håvard Bjørkhaug
Kjell Håvard Bjørkhaug
Vaktmester
Mob: 47462390
Geir Bråten
Geir Bråten
Vaktmester
Mob: 40458015