Viktig melding

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten består av ledende vaktmester (for tiden vakant) og har med seg 4 øvrige vaktmestere.

Vaktmesterkorpset har felles mønstringssted i Raudhallen i Tollmoen og betjener alle kommunens bygg, med unntak av tekniske bygg som renseanlegg og diverse pumpestasjoner. Bygningsmassen som driftes utgjør ca 43.000 kvm. De har også ansvar for kommunens grøntanlegg.

Kontaktperson

Jan Erik Brenden
Fagarbeider
Tlf.: 91171680
Geir Bråten
Fagarbeider
Tlf.: 94054614
Eivind Andre Sperre
Fagarbeider
Tlf.: 95813565
John Olstad
Fagarbeider
Tlf.: 90831733
Normunds Krisjanis
Vaktmester
Tlf.: 94794157
Kjell Bjørkhaug
Fagarbeider
Tlf.: 47462390