Viktig melding

Nye carporter og parkeringsplasser ved Linåkertunet på Fåvang

Illustrasjon av nye carporter og parkeringsplasser ved Linåkertunet

Ringebu kommune skal opparbeide nye carporter og parkeringsplasser ved Linåkertunet på Fåvang.
Det vil bli plass til 9 biler i carporten, der det også vil bli montert ladestasjoner for kommunens 
tjenestebiler. På planet over carporten blir det uteparkering for 15 biler.

Arbeidene utføres av Fron Bygg AS med Stian Brenden Maskinservice AS (graving/grunnarbeid) og Minel Gudbrandsdal (elektrisk) som underentreprenører.

De vil starte opp vinteren 2022, og prosjektet er beregnet ferdig sommeren/høsten 2022.
 

Bakgrunn for arbeidene
Behov for flere parkeringsplasser, samt carport for hjemmetjenestens biler med ladestasjon for disse bilene.

Fremdrift på arbeidene
Oppstart var i begynnelsen av februar 2022, og arbeidene er planlagt ferdig i løpet av 2022.

Oppdatering 25.04.2022: 
Opparbeidelse av carport og parkeringsplasser ved Linåkertunet er i full gang, og går etter planen. Nå er vegger i carporter ferdig støpt, og nå er armering av dekket/tak under utførelse. Støping av dekke etter planen i løpet av uke 17.
Carporter under oppføring, april 2022 Ståle Søbye

Ny vannledning
Det vil også bli lagt ny vannledning fra oversiden av Linåkertunet og opp til eksisterende kum ovenfor Linåkervegen 6 i løpet av våren/forsommeren 2022.

Anleggsgjennomføring
Utgraving av byggegrop, støping av vegger og murer og graving/legging av ny vannledning.

Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper for huseierne
I forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende, kan det forekomme kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil i såfall bli skiltet. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag til fredag klokken 07.00 – 16.00. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Eventuelle dokumenterte skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.

Rettigheter til grunnen
Hovedledningsanlegget går i vegen. Dersom noen grunneiere berøres av arbeider på hovedledningsanlegget blir disse kontaktet.

Brosjyre med informasjonen over har vært gitt ut til berørte, og finnes også her (PDF, 301 kB)

Kartutsnitt viser plassering av carporter/parkeringsplanlegg skravert. 

 

 

 

Har du spørsmål kan du ringe sentralbord 61 28 30 00, eller kontakte prosjektleder Ståle Søbye på tlf. 966 26 423, eller på epost: stale.sobye@ringebu.kommune.no