''Nybygget'' ved Ringebu skole blir i sin helhet beiset i sommer. Arbeidene vil bli utført av Kjell Erik Brandstadmoen og starter ved skoleslutt og vil pågå i ca 3-4 uker. Disse arbeidene er selvfølgelig væravhengige, men med en normal sommer vil dette gå etter planen.

Det vil også bli ny støttemur og ny parkering ved Ringebu skole i sommer. Arbeidene vil bli utført av Ringebu anleggsdrift as, arbeidene starter i juni/ juli og skal etter planen stå ferdig til skolestart. Eksisterende støttemur er av støpt/ betong, den nye støttemuren blir av ReCon støttemursystem, samme utførelse som i Brekkebakken. Arealet som blir benyttet til ny parkering er del av grusbanen nederst på skolegården. 

            

 

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020.

Arbeider med rehabilitering av vann og avløp på Tollmoen fortsetter.  

Nytt hallgulv er på plass og klar til bruk. Hallen ble åpnet igjen 07.10.19.

Dette prosjektet er nå ferdig


Ringebu kommune skal brannsikre E- bygget på Linåkertunet. Brannsikringen går utpå å sprinkler hele E- bygget. Det skal sprinkles både i korridorer og fellesarealer og i leilighetene. Det ny sprinkelanlegget tilkobles eksisterende anlegg.


Dette prosjektet er nå ferdig, det gjenstår noe utvendig arbeider som gjøres til våren!


Landsbyen Ringebu er et aktuelt tettsted for gjennomføring av et stasjonsbyprosjekt. Intensjonen er at dette skal være et samarbeidsprosjekt der Ringebu kommune, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Markedsforeningen i Ringebu deltar.


Alle saker