Ringebu kommune skal legge vann- og avløpsledninger oppover Gunstadvegen, som et ledd i arbeidet med opprydning av spredt avløp i randsoner. Det vil bli anledning til å knytte seg til kommunalt vann og avløp, med de krav og avgifter som følger. 


Rehabiliteringsarbeidene som ble startet i 2019 fortsetter på 3. året. Årsaken til at vi fortsetter rehabilitering i år er at det er ønskelig å fullføre rehabilitering av vann og avløp område-vis. 


Disse arbeider er nå ferdig, takk til Kjell Erik Brandstadmoen for maling av "ny bygget" og Ringebu Anleggsdrift as for ny støttemur og parkering samt arbeide med å sette opp det nye ballnette som skolen hadde kjøpt inn.                   


Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020.


Arbeider med rehabilitering av vann og avløp på Tollmoen fortsetter.  

Nytt hallgulv er på plass og klar til bruk. Hallen ble åpnet igjen 07.10.19.

Dette prosjektet er nå ferdig


Ringebu kommune skal brannsikre E- bygget på Linåkertunet. Brannsikringen går utpå å sprinkler hele E- bygget. Det skal sprinkles både i korridorer og fellesarealer og i leilighetene. Det ny sprinkelanlegget tilkobles eksisterende anlegg.


Dette prosjektet er nå ferdig, det gjenstår noe utvendig arbeider som gjøres til våren!


Landsbyen Ringebu er et aktuelt tettsted for gjennomføring av et stasjonsbyprosjekt. Intensjonen er at dette skal være et samarbeidsprosjekt der Ringebu kommune, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Markedsforeningen i Ringebu deltar.


Alle saker