Arbeider med rehabilitering av vann og avløp på Tollmoen fortsetter.  


Nytt hallgulv er på plass og klar til bruk. Hallen ble åpnet igjen 07.10.19.

Dette prosjektet er nå ferdig


Ringebu kommune skal brannsikre E- bygget på Linåkertunet. Brannsikringen går utpå å sprinkler hele E- bygget. Det skal sprinkles både i korridorer og fellesarealer og i leilighetene. Det ny sprinkelanlegget tilkobles eksisterende anlegg.


Dette prosjektet er nå ferdig, det gjenstår noe utvendig arbeider som gjøres til våren!


Landsbyen Ringebu er et aktuelt tettsted for gjennomføring av et stasjonsbyprosjekt. Intensjonen er at dette skal være et samarbeidsprosjekt der Ringebu kommune, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Markedsforeningen i Ringebu deltar.


Alle saker