Viktig melding

Tilbygg Ringebu Barnehage

 

Situasjonsplan

Ringebu kommune skal bygge et tilbygg ved Ringebu Barnehage. Arbeidene utføres som totalentreprise og er tildelt av Fron Bygg AS etter en anbudsrunde i vinter. Oppstart vår 2022, Ferdigstillelse er desember 2022.

 

lllustrasjon foto fra Kjønnåsvegen

 

 

Om Prosjektet:

Barnehagen skal bygges om som vist på tegninger. Funksjons- og arealprogrammet bygger på gjennomgang av eksisterende barnehage og erfaringer av brukergruppene. Prosjektet består i hovedsak av et tilbygg til administrasjonsdelen, samt noe ombygging ved tilbygget og et tilbygg med toaletter, garderober for ansatte, samt et nytt rengjøringsrom. I det samme tilbygget kommer 2 nye avdelinger for henholdsvis 9 småbarn og 18 store barn med felles kjøkken. I underetasjen på tilbygget blir det et teknisk rom og sprinklerrom. Resterende del av underetasje er et åpent areal for overdekket utelek og mulighet for noe lagring.

Utvendig skal det etableres en ny port og hc-rampe fra parkeringsplass til hovedinngangene. Eksisterende parkeringsplass skal utvides og trafo flyttes. Mot Kjønnåsvegen skal det settes opp ny støyskjerm.

Utskifte av vann og avløp i Ulbergvegen og Kjønnåsvegen:

I tillegg skal vann- og avløpsledninger skiftes ut fra innkjøring til Kjønnåsvegen 14 og ned til krysset som tar av til Kolflata. (doktorkrysset), samt fra innkjøringen til Ulbergvegen og inn til parkeringsplassen for barnehagen.

Oppdatering 13.04.23: Asfaltering er foreløpig antatt gjennomført i slutten av mai. Som følger vil Ulbergvegen bli stengt slik den har vært stengt tidligere; ut mot Kjønåsvegen og ved ny trafo ved p-plassen. Vegen forbi barnehagen vil være stengt i perioden:

 26. april - 9. juni.

Skisse som viser hvilke vann- og avløpsledninger som skal skiftes ut: G101_B01 VA pplass bhg 1 (PDF, 286 kB)