Viktig melding!

Nye vann- og avløpsledninger i Gunstadvegen

VA GunstadvegenRingebu kommune har lagt vann- og avløpsledninger oppover Gunstadvegen, som et ledd i arbeidet med opprydning av spredt avløp i randsoner. Det er anledning til å knytte seg til kommunalt vann og avløp, med de krav og avgifter som følger.

Åge Haverstad AS står for utførelsen av arbeidene, med Areal+ AS som prosjekterende.

Fremdrift på arbeidene
Arbeidene ble ferdigstilt 2021.  

Tidligere opplysninger:

Det skal legges nye ledninger opp fra vann- og avløpsnett i Gunstadskogen, langs Gunstadvegen. Endekum for kommunale ledninger blir like ved innkjøring til Gunstadvegen 18 og 20 – Øvre Gunstad. Plasseringen er valgt av hensyn til at flest mulig av de aktuelle husstander kan få selvfall på avløpsledninger, og er en del av opprydding av spredt avløp i randsoner til offentlig nett. 

For å få helhetlig asfaltering med sammenheng i Øvermovegen og Smiubakken, blir Gunstadvegen noe prioritert før endelig opprydding i resten av prosjektet i Gunstadskogen. Asfaltering og opprydding i Gunstadskogen har frist for utførelse 31. august, selve Gunstadvegen kan foregå noe lenger. Det blir anleggsstopp i fellesferien. 

Informasjonsbrosjyre berørte (PDF, 693 kB)