Våla elv

Våla elv er et prosjekt i tre etapper. Etappene er som følger: gang- og sykkelbru, gangstier nord for jernbanen og gangstier sør for jernbanen. Prosjektet Våla elv har vært planlagt over flere år, men utførelsen av prosjektet startet først i 2015. 

Kontaktperson

Roger Skansgård
Roger Skansgård
Renovasjonssjef
Tlf: 61283178
Mob: 95145667