Viktig melding!

Endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17

Kvitfjelltoppen H15-H17Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Endringen omfatter justeringer og oppdatering av plankartet, og endring av planbestemmelsene. Plandokumentene ligger tilgjengelig under filer.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er 3 uker. Klage rettes til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, post@ringebu.kommune.no.