Viktig melding!

Gebyrer

Gebyrregulativ

Vann- og avløpsgebyrer ved tilkobling til offentlig ledningsnett er delt inn som følger:

• Engangsgebyr for tilknytning vann

• Engangsgebyr for tilknytning  avløp

• Årsgebyr vann 

• Årsgebyr avløp

• Forbruksgebyr vann

• Forbruksgebyr avløp

• Vannmålerleie

Andre kommunale avgifter:

Fritidsboliger med innlagt strøm, vann og avløp i Ringebu kommune, faller ifølge lokal forskrift om renovasjon i fritidsbolig kategori 3, og får dermed økte renovasjonsgebyrer. Tilsvarende vil feietilsyn og –gebyr øke, jfr. forskrift om feie- og tilsynsordning, og i tillegg endres eiendomstaksten.

 

Tømming av septikk-anlegg:

NB! Har du privat avløpsanlegg må du betale gebyr for tømming. Frekvens for tømming er fastsatt i forskrift om mindre avløpsanlegg, og priser er satt ut i fra størrelse på tømme-enhet jamfør gebyrregulativ. Ordinære tømminger utføres av Gudbrandsdal Miljø AS (døgnåpen vakttelefon : 61 29 60 00). Tømme-firma skal sende ut varsel om tømming minst 1 uke før tømming. Ordinær tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00–23.00 mandag til fredag, med unntak av høytider og helligdager. Unntaksvis kan tømming skje på lørdager innenfor tidsrommet kl. 08.00–18.00.

Har du behov for ekstratømminger, kan du ringe Gudbrandsdal Miljø AS (døgnåpen vakttelefon : 61 29 60 00) eller Oppland miljøteknikk (døgnåpen vakttelefon: 61 22 95 50). Fakturering av ekstratømminger går via kommunen: abonnenten blir fakturert for ekstratømminger av kommunen.

Tette tanker tømmes hvert år, slamavskillere til helårsboliger tømmes hvert 2. år og slamavskillere til fritidsboliger tømmes hvert 4. år.