Gebyrer

Gebyrregulativ 2020 (se s. 9 og utover for vann og avløp)

Vann- og avløpsgebyrer ved tilkobling til offentlig ledningsnett er delt inn som følger:

Engangsgebyr for tilknytning vann
Engangsgebyr for tilknytning  avløp
Årsgebyr vann 
Årsgebyr avløp
Forbruksgebyr vann
Forbruksgebyr avløp
Vannmålerleie
 
 
Andre kommunale avgifter:
 
Fritidsboliger med innlagt strøm, vann og avløp i Ringebu kommune, faller ifølge lokal forskrift om renovasjon i fritidsbolig kategori 3, og får dermed økte renovasjonsgebyrer. Tilsvarende vil feietilsyn og –gebyr øke, jfr. forskrift om feie- og tilsynsordning, og i tillegg endres eiendomstaksten.

 

Tømming av septikk-anlegg:

NB! Har du privat avløpsanlegg må du betale gebyr pr. tømming. Frekvens for tømming er fastsatt i forskrift om mindre avløpsanlegg, og priser er satt ut i fra størrelse på tømme-enhet jamfør gebyrregulativ. Normaltømminger utføres av Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS (950 38 300, Alexander Brænden Haverstad, alex@gmiljo.no). Tømme-firma skal sende ut varsel om tømming minst 1 uke før tømming. Ordinær tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00–23.00 mandag til fredag, med unntak av høytider og helligdager. Unntaksvis kan tømming skje på lørdager innenfor tidsrommet kl. 08.00–18.00.

Har du behov for ekstratømminger, har kommunen en avtale med Oppland miljøteknikk (døgnåpen vakttelefon: 61 22 95 50).

Tette tanker tømmes hvert år, slamavskillere til helårsboliger tømmes hvert 2. år og slamavskillere til fritidsboliger tømmes hvert 4. år.