Viktig melding!

Søknad

En søknad om sanitærabonnement (PDF, 285 kB) eller søknad om utslippstillatelse (PDF, 47 kB) kan ikke stå alene, men må ha en overordnet søknad etter plan- og bygningsloven knyttet til seg. Som ansvarlig søker er det også din oppgave å tilse at alle relevante fagoppgaver er dekket med ansvar, herunder også ansvarsrett for prosjektering og utførelse av utvendig vann- og avløpsanlegg. Les mer om søknadsprosess på nettsidene til Byggesak.