12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Informasjon og egenerklæringsskjema vil bli sendt med elevene hjem via skolen. Det vil samtidig bli sendt ut samtykkeskjema hvor foresatte må signere. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Skolehelsetjenesten i Ringebu vil i samråd med kommuneoverlegen vaksinere ute på skolene, som ved annen vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet.

Dato for vaksinering vil bli informert om så fort det er klart.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/