Viktig melding!

9. trinn går til filmen!

Dan-Håkon Fonstad Sist uke startet 9. trinn et tverrfaglig opplegg i norsk og samfunnsfag.  Samfunnsfagstemaet vi skulle starte opp med var 2. verdenskrig, og norsktemaet skulle være «Levende bilder», det vil si å lage film. Vi forsøker å knytte sammen disse temaene i en film.

Opplegget tar utgangspunkt i et opplegg fra et hefte som heter "Tatt av nazistene. Et fortellingsforløp", laget av Marit Jensen og Per Lien. Hendelsene foregår i Norge, et lite stykke ut i krigen. Tid og sted for handlingene blir etablert gjennom forskjellige "startfortellinger", og fiktive personer og levende vesener blir introdusert. Plutselig skjer det noe som elevene må ta stilling til på vegne av fiktive personer. Det stilles også nøkkelspørsmål som de må diskutere hvordan skal løses eller brukes i filmen, og bruke kunnskaper fra flere fagområder.  Dan-Håkon Fonstad

Elevene er inndelt i 5 grupper/filmer. Historien starter i første film, og historien får en slutt i siste film.  Temaene i filmene er Norge i krig og motstand, propaganda og ulovlige dikt, to grupper med forsvinninger, der den ene er faren i familien som er motstandsmann og må flykte, og en jødisk familie som forsvinner, og siste film er om seier, og faren som dukker opp igjen. Gjennom opplegget skal elevene jobbe med selve det å lage film(manus, virkemidler etc.), i tillegg til å arbeide med avis, propagandaplakater, tale, rapport, intervju, brev etc. De er oppfordret til å finne autentisk materiale på internett, som de kan bruke direkte under filmingen eller som inspirasjon.