Ambulerende stemmegivning

Velgere som er syke eller uføre, og dermed ikke kommer seg til et valglokale, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Dette omfatter også velgere som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19 og velgere i karantene. Fristen for å søke er fredag 10. september kl 10.00.

Velgere i karantene 

  • Velgere i karantene kan ikke stemme ved de ordinære forhåndsstemmestedene
  • Dersom det er mulig, vent med å stemme til karantenetiden er over
  • Velgere i karantene kan som følge av covid-19, søke om å stemme der de oppholder seg eller møte opp etter avtale på tilrettelagt sted
  • Velgere i karantene bes om å informere i søknaden om karanteneplikt, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot
  • Søknadsfristen for å avtale forhåndsstemming, er kl. 10.00 fredag 10. september. 

Velgere i isolasjon

  • Velgere i isolasjon kan ikke stemme ved de ordinære forhåndsstemmestedene
  • Dersom det er mulig, vent med å stemme til karantenetiden er over
  • Velgere som er pålagt isolasjon etter smittevernloven p.g.a. covid-19, kan søke om å stemme der de oppholder seg
  • Velgere i isolasjon, bes om å informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot
  • Søknadsfrist for å avtale forhåndsstemming er kl 10.00 fredag 10. september. 

Ønsker du å søke om ambulerende stemmegivning eller tilrettelagt stemmegivning, kontakt oss på tlf 61 28 30 00 eller post@ringebu.kommune.no

Mer informasjon om stortingsvalget 2021, finner du på valg.no