Åpning av Tromsnesvegen

Tromsnesvegen 1 - Klikk for stort bilde Det planlegges med at Tromsnesvegen åpnes igjen for normal trafikk den 26. juni 2018.

I tiden frem mot 26. juni skal det blant annet settes opp igjen gatelys, grøfter skal justeres, tilføring av frest asfalt på kantene og bortkjøring av overskuddsmasse. Disse arbeidene utføres parallelt med andre arbeidsoperasjoner, sånn at det på enkelte dager ikke vil være arbeider på Tromsnesvegen i det hele tatt. Totalt sett gir dette en mer rasjonell fremdrift for hele prosjektet. Men det er forståelse for at dette kan være frustrerende for de som må benytte seg av omkjøringen.

Senere på sommeren skal det asfalteres og autovern skal etableres. Ringebu kommune kommer tilbake til trafikkavviklingen for disse arbeidene.