Asfaltering Tromsnesvegen

 Vegarbeid langs Tromsnesvegen, aktuelle områder markert med rødt. Omkjøring via Kilgardsvegen, Fåvangvegen, Thujordsvegen og E6.

Tromsnesvegen får noe redusert fremkommelighet de nærmeste dagene. Fredag 2. juli grunnet høvling og forberedelser til asfaltering, og mandag 5. juli da asfaltering utføres. Alternative ruter bør velges.