Bli med i plastryddeaksjon i Gudbrandsdalen!

Klikk for stort bildeÅrets ryddeaksjon gjennomføres 14.-20. september 2020!
Området langs Gudbrandsdalslågen skal ryddes for plast og annet avfall

Rydding av Gudbrandsdalslågen og elvetilløp er et direkte bidrag til nærmiljøet. Samtidig er det også et bidrag til å bedre vannkvalitet til alle innbyggere, fauna, dyreliv og landbruket over store deler av Østlandet. Her i distriktet har vi en av landets lengste elver, som renner ut i landets største innsjø. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – sammen får vi det til!

Vi trenger skoleklasser, lag og foreninger med ute i feltet. Din deltakelse vil foregå slik:

  • Oppmøte på samlingspunkt for utlevering av ryddeutstyr og gjennomgang av HMS
  • Dere velger selv hvor lenge dere vil rydde, men vi forventer at skoleklasser deltar minimum en halv dag skoledag.
  • Avfallet leveres i sekker eller container ved samlingspunktet, eller annet sted etter nærmere avtale.
     

Hvis du finner steder som trenger rydding:

Gå inn på https://ryddenorge.no/meldfra

  1. Velg; forsøplet område
  2. Last opp bilde dersom du har ett (dette er valgfritt)
  3. Sett en prikk i kartet på det området du mener er forsøplet

Spre ordet! Sammen holder vi Innlandet rent. 

Lag, foreninger eller skoleklasser kan tjene penger ved å delta i ryddeaksjonen.Her kan du blant annet lese satser, betingelser for utbetaling av støtte og sikkerhet  (PDF, 210 kB)

Aksjonen er finansiert av Miljødirektoratet.

Spørsmål og påmelding kan sendes til plast@skappa.no eller ved å bruke dette påmeldingsskjemaet. 

Mer informasjon finner du på facebooksiden Hold Innlandet Rent