Brøyting kommunale veger og plasser 2022-2026 (2028)

Ringebu kommune har hatt ute konkurranse på brøyting av kommunale veger og plasser for neste brøytesesonger. Kontrakter er skrevet med vinnende entreprenører etter utregning av innleverte tilbud. 
Kontraktsperioden er fire sesonger, 2022-2026, med to opsjonsår (1+1 år). 

Følgende entreprenører er fordelt på de ulike rodene: 

Rode 1 - Vålebru

Steen Entreprenør

Rode 2 - Vekkom

Karlstad Entreprenør

Rode 3 - Kjønnås

Karlstad Entreprenør

Rode 4 - Frya

Steen Entreprenør

Rode 5 - Venabygd

Håvard Linækkeren

Rode 6 - Fåvang

Håvard Stenumgård

Rode 7 - Sør-Fåvang

Håvard Stenumgård

Rode 8 - Kvitfjellvegen

Odd Løkken

Rode 9 - Losna

Henning Teigum

Rode 10 - Brekkom

Trøstaker Morten

Rode 11 - Kommunale utestasjoner
(ikke utlyst konkurranse på)

Kommunen

Rode 12 - Knappvegen

Myhrmoen Maskin

 

Kommunale veger og plasser og ulike rodeinndelinger kan finnes på vegkart.no