Brukerrådet for Helse og omsorgstjenesten

Formålet med brukerrådet er  å styrke innflytelse og medvirkning for de som er brukere eller pårørende av tjenestene ved Linåkertunet, hjemmetjenesten og Helse og Mestring. 

Utvikling av kvalitet i tjenestene er et viktig formål med brukerrådet. et annet er å styrke tillit og dialog mellom tjenesten, bruker/pårørende og folkevalgte.

Ringebu kommune har som mål å utvikle tjenestene i samspill med brukerne, og sikre at  brukernes og innbyggernes behov står i fokus. 

Representantene skal på vegne av brukerne formidle forventninger, ønsker og ideer knyttet til tjenestens kvalitet og omfang. Levekårsutvalget ved Torunn Thoren har overlevert ønske om å få økt kunnskap om kvaliteten i helse og omsorgstjenestene, og ber brukerrådet gjennoms sin innsikt og innhenting av nødvendig informasjon om tjenestene om å

- Peke på tre områder som er bra og hvorfor disse er bra

- Peke på tre områder til forbedring og  tanker om hvordan disse kan bli bedre

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med Brukerrådet, ta kontakt med Pål Agnar Smestadmoen, leder palagnarsmestadmoen@gmail.com 

eller Linåkertunet 612 83 300 som formidler videre til Brukerrådet. 

På bilde ser dere Magni Hovde, Pål Agnar Smestadmoen, Torunn Thoren og Mette Lyngstad. Klikk for stort bilde