Brukerundersøkelse: Deltidsinnbyggerens bruk av bibliotek i Ringebu

Klikk for stort bilde

 I år åpner det nye innovasjonssenteret med bibliotek i Landsbyen Ringebu. Hva skal til for at biblioteket blir enda mer attraktivt for deg å bruke? Vi håper du vil bruke ca. 5 minutter til å svare på denne undersøkelsen. Selv om deltidsinnbyggeren er hovedmålgruppe, er heltidsinnbyggere også velkomne til å svare. 

Din mening er svært verdifull for oss, og vi takker på forhånd for at du benytter anledningen til å bidra til positiv lokalsamfunnsutvikling i din deltidskommune. Undersøkelsen finner du ved å trykke her. Alle som deltar og oppgir kontaktinfo er med i trekningen av to dagspass i skiheisen i Kvitfjell, og to billetter til valgfri sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje. Resultatet av undersøkelsen blir publisert i neste utgave av RingebuPosten, og lagt ut på Ringebu kommunes nettside og facebookside. Svarfrist er 1. mars.


Bakgrunn:

Ringebu kommune er en av flere kommuner i Gudbrandsdalen som deltar på et innovasjonsstudie ved Høyskolen i Lillehammer. Vi er en gruppe studenter på kullet som vil lære mer om fritidsinnbyggernes forhold til biblioteket i sin hyttekommune, da undersøkelser viser at biblioteket er et viktig tilbud for mange fritidsinnbyggere. Vi tror det finnes et utviklingspotensial her, og ønsker å finne ut hva som skal til for å gjøre biblioteket til navet og samspillsarenaen for informasjon, involvering og medbestemmelse for deltidsinnbyggeren. Ringebu folkebibliotek og Ringebu kommune er valgt som case. Selv om deltidsinnbyggeren er hovedmålgruppe, er heltidsinnbyggere også velkomne til å svare.