"Den Høie Bro" er stengt

Den Høie Bro er stengt for all ferdsel med umiddelbar virkning. Kommunen ber om at dette respekteres. Det ble under bruinspeksjon utført av SafeControl Engineering torsdag 26. september avdekket kritiske skader på Den Høie Bro, som er gang- og sykkelbru over Tromsa. Brua er forbindelse mellom Brekkomsvegen og Fossvegen, og er foreløpig stengt på ubestemt tid.