Feiing av kommunale veger og gater

Klikk for stort bildeRingebu kommune har fått mange henvendelser med spørsmål om feiing av grus på asfalterte veger og gater. Kommunen har kontrakt med utførende entreprenør, som angir at det vanligvis skal startes med feiing rundt 15. april om været tillater det. I år har det startet tidligere. Det vil som tidligere ta tid før alle kommunens veger og gater er feiet, men kontrakten inneholder tidsfrister for når dette skal være ferdig. I det som er definert som sentrumsområder i kontrakten er fristen 1. mai, og i tettbygde strøk utenfor sentrum er fristen innen 15. mai.

Arbeidet foregår fortløpende, og kommunen og entreprenør takker for tålmodighet og hjelp til å holde parkeringer, veger og fortau fri for kjøretøy og gjenstander når det er skiltet for planlagt feiing.