Viktig melding

Flerkulturell matdag på Ringebu Eldresenter

Flerkulturell matdag på RESRingebu Eldresenter er en flerkulturell arbeidsplass. Vi har ansatte, tilkallingsvikarerer og språkelever fra Afghanistan, Bosnia, Danmark, Eritrea, Somalia og Thailand. Vi ønsket å utfordre dem med å lage mat fra deres hjemland, noe de tok på strak arm.

Det ble servert "Kabuli" og "Biryani" fra Afghanistan, "Frikadeller" fra Danmark, kylling og lammerett fra Eritrea, "Sambus" fra Somalia, "vårruller" fra Thailand og kjekskake fra Bosnia. Som et norsk alternativ ble det servert lapskaus og tilslørte bondepiker. Dette ble en sosial og trivelig dag for beboere/brukere ved hjemmetjenesten nord, samt pårørende og ulike grupper av ansatte (pleiepersonell, renhold og vaktmester). Dagen ble arrangert i samarbeid med arbeidsstua og kjøkkenet på Ringebu Eldresenter. Det ble spilt tradisjonell folkemusikk til toner av Magne Bekkemellem, Bjørg P. Nygaard og Anders G. Fretheim.

Flerkulturell matdag på RES

Flerkulturell matdag på RES

Flerkulturell matdag på RES

Flerkulturell matdag på RES

Flerkulturell matdag på Ringebu Eldresenter