Folkemøte angående reguleringsplan for Våla vest avlyses.

Klikk for stort bilde Det planlagte folkemøtet angående reguleringsplan for Våla vest som opprinnelig skulle avholdes onsdag 25. mars avlyses

Reguleringsplanen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 20. februar med merknadsfrist 6. april. Reguleringsplanen kan du finner her.

Har du eventuelle spørsmål kan du ta kontakt med saksbehandler Ingrid Isumhaugen Olsen på telefon: 484 97 124, eller på e-post: ingrid.isumhaugen.olsen@ringebu.kommune.no.