Viktig melding

Fritidsstipend for barn og unge

Vi minner om søknadsfrist 1. juni   for fritidsstipend i Ringebu kommune!

 

 

Ringebu, Sør- Fron og Nord-Fron kommuner tilbyr fritidsstipend til barn og unge.  

 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse ved å delta i fritidsaktiviteter. 

Målgruppen er sårbare barn og unge opp til 24 år som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  

(Husk at hvis du har fått bevilget fritidsstipend til 31.8.24 må det søkes på nytt for høstsemester)

Fritidsstipend gjelder for: 

Kontingenter til faste organiserte fritidsaktiviteter hvor det betales en fast deltakeravgift. (ikke treningssenter). 

Det kan søkes om støtte til en fritidsaktivitet om gangen per barn

Søknadsfrister: 
1. juni og 1. desember i Ringebu kommune.  1. mai og 1. desember i Sør- og Nord- Fron kommuner Du søker til din bostedskommune. 
  

Ordningen er finansiert med kommunal egenandel og med tilskudd fra BUF-dir. ordningen, tilskudd til inkludering av barn og unge. 
Budsjettet er begrenset og vil bli fordelt innenfor tilgjengelige midler.  Dvs. ingen har krav på å få innvilget sin søknad. 
Oppgjør for deltakeravgift foregår mellom kommunen og organisasjonen. 
 

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med: 
Ringebu: Anne Bolme Vestad  anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, tlf. 92463736 
Bent Bredeveien  bent.bredeveien@ringebu.kommune.no tlf.917 71 855 
 

DU SØKER ELEKTRONISK HER (logg inn via IDporten)

 

Vi opplyser også om: 

UngINN - kulturkort for ungdom - Innlandet fylkeskommune kan bestilles av alle i alderen 13-21 år og gir rabatt på mange ulike kulturopplevelser i Innlandet. 

Ved  BUA Vinstra Utlånsordninger | BUA  kan du leie idrett- og fritidsutstyr for kortere perioder. Fra vinter 2023 oppettes BUA satellitt i Ringebu og Sør-Fron hvor utstyr kan hentes ut og leveres, men inntil da må utstyr hentes og leveres på BUA Vinstra 

Idrettslag og andre organisasjoner for barn og unge i kommunen har via samme ordningen noe tilgjengelige midler til deltakelse på cup eller samlinger for enkeltdeltakere.  Ta kontakt med lagleder.