FRIVILLIG I RINGEBU

Vil du være frivillig?

 

Jeger og fisk er frivillige-Ringebu og Fåvang Jeger og Fiskeforening er frivillig

-kan du bruke litt av din fritid til å hjelpe andre?
-
er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
-har blitt pensjonist og har litt tid du kan bruke med andre
-er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
-ønsker å være medmenneske.

Holder du/dere på med noe interesse eller aktivitet som du/dere enten kan vise fram som underholdning eller en aktivitet som andre kan ha glede av? Ringebu holder nå på å samle alt av slike frivillighetsaktiviteter og muligheter på et sted. Dette stedet kalles «Vilmer» og internettadressen er:  https://vilmer.no/ .

Har du tanker om hva du/dere kan ta med andre på kan du få lagt inn det på denne siden. Vil du ha kontakt med oss?
E-post kan sendes til kontakt@vilmer.no og lokasjonsansvarlig Hanne Andresen Midtmoen kan treffes på telefon 928 19974.

Hvor mye tid må jeg bruke på å være frivillig?

Du velger selv hvor mye/ofte du ønsker å bidra

Hva forventes av meg som frivillig?

Det forventes at du er åpen i møte med nye mennesker. Det forventes videre at du viser respekt for dine medmennesker og at du følger opp de avtalene som gjøres.

Hva kan du bidra med?

 • besøksvenn
 • opplæring på Ipad og Iphone
 • Hjelpe bosatte flyktninger med lekser
 • Vise frem den flotte kommunen vi bor i. Ta med barn og/eller voksne på fjelltur, skytterbana, fisketur, stolpejakt osv.
 • Ta med  voksne på trening/aktiviteter. Kanskje noen vil være med på Freskus? Eller hva med strikkekafe?
 • Være en støtte og veiviser for bosatte flyktinger og enslige mindreårige i møte med et nytt land og en ny kultur.
 • Lære noen å gå på ski
 • delta på gudstjeneste
 • Være badevakt
 • Ta med noen på aktiviteter du selv deltar på. Kanskje noen vil være med på møter i bygdekvinnelaget? Eller hva med 4H?
 • kafe besøk
 • ekstra bestemor eller bestefar

Mulighetene er mange! Du kan bidra til at de som bor her føler seg inkludert i lokalsamfunnet vårt. Du kan gjøre en forskjell.

Hvor kan jeg ta kontakt hvis jeg ønsker å være frivillig?

Ønsker du å bidra? Har du spørsmål? Har du ideer til aktiviteter eller andre innspill/tanker vedrørende frivillighet i Ringebu?

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med:

Line Høyesveen ved Nærmiljøsentralen, tlf.  61 28 02 60, frivillig.ringebu@gmail.com

Eller:

Ingrid Rugsveen(etter 23.sept 2019), Linåkertunet, tlf. 90 40 77 14, ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no

Ragnhild Hjelmstad, Ringebu Læringssenter, ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no

Marte Brunæs Torgersen, flyktningkonsulent, tlf. 40 03 78 63, marte.brunes.torgersen@nav.no

----------------------------

VILMER.NO

Ringebu kommune har også innledet samarbeid med VilMer, i første omgang for å skape mer positiv hverdagsaktivitet for hjemmeboende og for beboere og brukere på institusjoner i kommunen. VilMer tilbyr løsninger på kvalitetsreformen ”Leve hele livet”, som skal være med på å skape et mer aldersvennlig Norge. 

 

VilMer har etablert en digital plattform som forenkler koblingen mellom behov og ressurser. På vilmer.no er det enkelt å bidra et par timer når det passer ut fra lyst, tid og interesser. Der samles og tilgjengeliggjøres aktivitetsprofiler fra blant annet enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal og offentlig virksomhet, barnehager, skoler og bedrifter.

Ønsker du mer aktivitet for beboere og brukere på din institusjon / hjem / avdeling / gruppe, så utforsk gjerne utvalget på vilmer.no

Kanskje du/dere også kan bidra med for eksempel gåtur, dyrebesøk, lesestund, kaffeprat eller noe annet hyggelig? Da vil vi gjerne høre fra deg! 
På vilmer.no kan du lese mer om VilMer og gjerne registrere din interesse for å bidra. Du kan også sende e-post til kontakt@vilmer.no eller ringe Kristin Sveen på 476 34 304

Følg oss gjerne i facebookgruppa VilMer Ringebu og Fåvang.