Viktig melding

FRIVILLIG I RINGEBU

Vil du være frivillig?

 

Jeger og fisk er frivillige-Ringebu og Fåvang Jeger og Fiskeforening er frivillig

-kan du bruke litt av din fritid til å hjelpe andre?
-
er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
-har blitt pensjonist og har litt tid du kan bruke med andre
-er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
-ønsker å være medmenneske.

Hvor mye tid må jeg bruke på å være frivillig?

Du velger selv hvor mye/ofte du ønsker å bidra

Hva forventes av meg som frivillig?

Det forventes at du er åpen i møte med nye mennesker. Det forventes videre at du viser respekt for dine medmennesker og at du følger opp de avtalene som gjøres.

Hva kan du bidra med?

 • besøksvenn
 • opplæring på Ipad og Iphone
 • Hjelpe bosatte flyktninger med lekser
 • Vise frem den flotte kommunen vi bor i. Ta med barn og/eller voksne på fjelltur, skytterbana, fisketur, stolpejakt osv.
 • Ta med  voksne på trening/aktiviteter. Kanskje noen vil være med på Freskus? Eller hva med strikkekafe?
 • Være en støtte og veiviser for bosatte flyktinger og enslige mindreårige i møte med et nytt land og en ny kultur.
 • Lære noen å gå på ski
 • delta på gudstjeneste
 • Være badevakt
 • Ta med noen på aktiviteter du selv deltar på. Kanskje noen vil være med på møter i bygdekvinnelaget? Eller hva med 4H?
 • kafe besøk
 • ekstra bestemor eller bestefar

Mulighetene er mange! Du kan bidra til at de som bor her føler seg inkludert i lokalsamfunnet vårt. Du kan gjøre en forskjell.

Hvor kan jeg ta kontakt hvis jeg ønsker å være frivillig?

Ønsker du å bidra? Har du spørsmål? Har du ideer til aktiviteter eller andre innspill/tanker vedrørende frivillighet i Ringebu?

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med:

Line Høyesveen ved Nærmiljøsentralen, tlf.  61 28 02 60, frivillig.ringebu@gmail.com

Eller:

Ingrid Rugsveen(etter 23.sept 2019), Linåkertunet, tlf. 90 40 77 14, ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no

Ragnhild Hjelmstad, Ringebu Læringssenter, ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no

Marte Brunæs Torgersen, Midt- Gudbrandsdal flyktningetjeneste, tlf. 90198006, marte.brunaes.torgersen@sor-fron.kommune.no

----------------------------