FRIVILLIG I RINGEBU

Vil du være frivillig?

 

Klikk for stort bildeJeger og fisk er frivillige-Ringebu og Fåvang Jeger og Fiskeforening er frivillig

-kan du bruke litt av din fritid til å hjelpe andre?
-
er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
-har blitt pensjonist og har litt tid du kan bruke med andre
-er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
-ønsker å være medmenneske.

Holder du/dere på med noe interesse eller aktivitet som du/dere enten kan vise fram som underholdning eller en aktivitet som andre kan ha glede av? Ringebu holder nå på å samle alt av slike frivillighetsaktiviteter og muligheter på et sted. Dette stedet kalles «Vilmer» og internettadressen er:  https://vilmer.no/ .

Har du tanker om hva du/dere kan ta med andre på kan du få lagt inn det på denne siden. Vil du ha kontakt med oss ang.Vilmer kan du enten ringe Britt Åse Høyesveen på tlf. 40247797 eller sende mail på adressen bah@ringebu.kommune.no

Hvor mye tid må jeg bruke på å være frivillig?

Du velger selv hvor mye/ofte du ønsker å bidra

Hva forventes av meg som frivillig?

Det forventes at du er åpen i møte med nye mennesker. Det forventes videre at du viser respekt for dine medmennesker og at du følger opp de avtalene som gjøres.

Hva kan du bidra med?

 • besøksvenn
 • opplæring på Ipad og Iphone
 • Hjelpe bosatte flyktninger med lekser
 • Vise frem den flotte kommunen vi bor i. Ta med barn og/eller voksne på fjelltur, skytterbana, fisketur, stolpejakt osv.
 • Ta med  voksne på trening/aktiviteter. Kanskje noen vil være med på Freskus? Eller hva med strikkekafe?
 • Være en støtte og veiviser for bosatte flyktinger og enslige mindreårige i møte med et nytt land og en ny kultur.
 • Lære noen å gå på ski
 • delta på gudstjeneste
 • Være badevakt
 • Ta med noen på aktiviteter du selv deltar på. Kanskje noen vil være med på møter i bygdekvinnelaget? Eller hva med 4H?
 • kafe besøk
 • ekstra bestemor eller bestefar

Mulighetene er mange! Du kan bidra til at de som bor her føler seg inkludert i lokalsamfunnet vårt. Du kan gjøre en forskjell.

Hvor kan jeg ta kontakt hvis jeg ønsker å være frivillig?

Ønsker du å bidra? Har du spørsmål? Har du ideer til aktiviteter eller andre innspill/tanker vedrørende frivillighet i Ringebu?

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med:

Line Høyesveen ved Nærmiljøsentralen, tlf.  61 28 02 60, frivillig.ringebu@gmail.com

Eller:

Ingrid Rugsveen(etter 23.sept 2019), Linåkertunet, tlf. 90 40 77 14, ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no

Ragnhild Hjelmstad, Ringebu Læringssenter, ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no

Marte Brunæs Torgersen, flyktningkonsulent, tlf. 40 03 78 63, marte.brunes.torgersen@nav.no