Viktig melding

Gave fra Ringebu Hørselslag

  

 

Alle kontorene til legene og sykepleierkontoret fikk hørat samtaleforsterker i gave fra hørselslaget. Hørat er et hjelpemiddel for deg med nedsatt hørsel. Tusen takk for gaven, hilsen alle på legekontoret.  

På bilde til venstre ser dere Magne Bekkemellem, Per Ove Hagestuen, Aase Mork Borgedal, Borghild Mathiesen Ydse, Anne Lise Martin, Marit Listad og Sigrid Catharina Lindvig.