Viktig melding

Godkjent trafikksikker kommune

Ringebu kommune har nå oppnådd status som trafikksikker kommune. Den formelle godkjenningen ble gjennomført i ledelse av Trygg trafikk den 18.6.2019. Godkjenningen betyr at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerheten i kommunen.

At Ringebu kommune skulle bli trafikksikker kommune ble vedtatt i forrige trafikksikkerhetsplan, og arbeidet ble startet sommeren 2018. Ny trafikksikkerhetsplan foreligger for øvrig i midten av september 2019. For å oppnå godkjenningen har flere tjenesteenheter og avdelinger vært involvert for å få på plass aktuelle rutiner og prosedyrer innenfor sitt fagområde. De som har vært direkte involvert er:

  • Ringebu barnehage
  • Fåvang barnehage
  • Ringebu skole
  • Fåvang skole
  • Ringebu ungdomsskole
  • kultur
  • helsestasjonen
  • kommuneoverlege
  • plan og teknisk
  • fellestjenesten

Det som nå er formalisert var i hovedsak på plass tidligere også, men gjennom prosessen trafikksikker kommune har rutiner og prosedyrer blitt bedre bevisstgjort blant tjenesteenhetene. Eksempler er planer for trafikksikkerhet blant spedbarn, barnehagebarn, skole og eldre.

Den formelle godkjenningen kom på plass i dag, men ordfører, rådmann og koordinator for arbeidene skal delta på en markering på fylkestinget den 20.6.2019. Der det vil bli utdeling av plakett for Ringebu kommune sine arbeider. 

Det er verdt å merke seg at trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.


Veilederen for trafikksikker kommune finnes her