Gratis strøgrus til pensjonister og uføre i Ringebu kommune

Strøgrusen kan kjøres ut til de som IKKE kjører selv eller hentes hos:

Tilrettelagte tjenester Arbeid.
Elvebakken 2
Tlf. 977 14 142