Viktig melding

Høring: Navnesak

Kartverket har varslet oppstart av navnesak 2022/293 – sæter/seter – Ringebu kommune

Ringebu kommune ber berørte eiere, festere, organisasjoner, lag og foreninger komme med innspill til høringsuttalelsen.

Frist: 15. november 2023

Lokal høring Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og statlige anlegg. Før vi gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn, skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det går fram av den vedlagte lista hvilke bruk dette gjelder.

Høringsfrist er 2 måneder etter kunngjøring dvs 15.september 2023. Uttalelser sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 RINGEBU eller på e-post: post@ringebu.kommune.no