Høring og offentlig ettersyn av fremforhandlet utbyggingsavtale for Bjønnlia U7B "Origo"

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges fremforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn for gjennomføring av reguleringsplan for Bjønnlia U7B "origo".

Frist for merknader: 12. april 2023

Eventuelle spørsmål rettes til: 
Torun Agdestein, tlf.: 980 28 450
torun.agdestein@ringebu.kommune.no

 

Utbyggingsavtale for Bjønnlia (PDF, 386 kB)